Szükséges a Berettyóújfalui Szakmai Vizsgaközponthoz is benyújtania pályázatát. A névjegyzékek egymástól függetlenek. A Berettyóújfalui Szakmai Vizsgaközpont a saját névjegyzékeiben szereplő személyeket bízza meg a későbbiekben a vizsgáztatási feladatokkal.

Mérési tag nem lehet, de vizsgafelügyelő és értékelési feladatokat ellátó tag igen. 
A Szkr. 272.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint:
„A vizsgafelügyelő, illetve a vizsgabizottság további tagja nem lehet az, aki a vizsgázó szakmai vizsgára történő felkészítésében részt vett, vagy a vizsgázó hozzátartozója. A vizsgafelügyelő és a vizsgabizottság további tagja csak olyan személy lehet, aki a vizsgán megszerezhető szakma oktatásához jogszabályban előírt feltételekkel rendelkezik. A vizsgabizottság mérési feladatokat ellátó tagja csak olyan személy lehet, aki megbízása időpontjában a vizsgán megszerezhető szakma tekintetében rendszeres oktatási tevékenységet folytat.”
A vizsgáztatói névjegyzékbe a 12/2020. (II.7.) Korm.rendelet (Szkr.) 134.§ (2) (3) bekezdésében foglaltak alapján lehet pályázni.
„134.§ (2) Az ágazati alapoktatásban és – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a szakirányú oktatásban oktatott tantárgy oktatójának
  1. a) technikumban szakmai tanárképzésben szerzett mesterfokozattal vagy felsőfokú végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképzettséggel,
  2. b) szakképző iskolában az ágazatnak megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy felsőfokú végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképesítéssel kell rendelkeznie.
(3) A gyakorlati ismereteket oktató személynek legalább érettségi végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképesítéssel kell rendelkeznie.”

Szakmai gyakorlati idő igazolására 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás, korábbi jogviszonyok esetén a www.neak.gov.hu Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő biztosítási jogviszony igazolása szükséges, melyet elektronikus ügyfélkapu regisztrációval rendelkező személyek letölthetnek pdf formátumban. A megadottra hivatkozásra kattintva, ügyfélkapus belépését követően a Biztosítási jogviszony menüpontban kérhető le a lista, amelyet PDF formátumban le lehet menteni. (Segédlet)

Egyéni vállalkozó esetén az EVNY Portálról www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/ letöltött és kinyomtatott adatlappal.

A pályázathoz bármilyen számítógéppel készített friss önéletrajzot beküldhet, amelyből egyértelműen kiderülnek a személyes adatok, iskolai végzettségek, munkahelyek és egyéb más képességek, kompetenciák. Erre a célra használhatja az Europass Önéletrajzi sablont is. 

A büntetlen előélet igazolása 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal történik, amelyet itt online is meg tud igényelni. A hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárás illetékmentes,  az elektronikus úton előterjesztett kérelmekre indult közigazgatási hatósági eljárás ügyintézési ideje 8 nap. Az online igényléshez szükséges ügyfélkapuval rendelkeznie, amely regisztrációját itt lehet elindítani.