VIZSGAJELENTKEZÉS MENETE

A szakmai vizsgára, illetve a képesítő vizsgára a Berettyóújfalui Szakmai Vizsgaközpontnál rendszeresített jelentkezési lapon jelentkezhetnek. (Jelentkezési lap szakmai vizsgára; Jelentkezési lap képesítő vizsgára)

A jelentkezési lap benyújtásának határideje szakmai vizsgára
  1. a február-márciusi vizsgaidőszak esetén a vizsgaidőszakot megelőző év jogszabályi előírás szerint december hónap első napja,
  2. a május-június vizsgaidőszak esetén jogszabályi előírás szerint a vizsgaidőszak éve február hónapjának tizenötödik napja,
  3. az október-novemberi vizsgaidőszak esetén jogszabályi előírás szerint a vizsgaidőszak éve augusztus hónapjának utolsó munkanapja,
  4. részszakma megszerzésére irányuló szakmai vizsga időpontját a Berettyóújfalui Szakmai Vizsgaközpont határozza meg, melyet saját honlapján és a szakképzési tájékoztatási és információs központ keretében működtetett honlapon közzétesz.
A jelentkezési lap benyújtásának határideje képesítő vizsgára
A képesítő vizsgára való jelentkezési lap benyújtásának határidejét a Berettyóújfalui Vizsgaközpont határozza meg, melyet saját honlapján tesz közzé.
A jelentkezési lap benyújtásának módja
A jelentkező személyesen, a képző intézményen keresztül, vagy postai úton juttatja el a Berettyóújfalui Szakmai Vizsgaközponthoz a kitöltött jelentkezési lapot.
A jelentkezési lap szakmai, illetve képesítő vizsgára jelentkezés esetén érvénytelen, ha:
  • hiányosan vagy rosszul kitöltött,
  • nincs aláírva vagy a jelentkezőt nem lehet beazonosítani, vagy
  • határidőn túl érkezett meg.

A vizsgadíj fizetésével kapcsolatos részletes tájékoztatást a jelentkezést követően e-mailben megküldjük az Ön által megadott címre. A Berettyóújfalui Szakmai Vizsgaközpont elutasítja a jelentkezést, ha a szükséges díjfizetés határidőre nem történik meg.

A jelentkezés befogadásáról, illetve az esetleges szükséges hiánypótlás szükségességéről a Berettyóújfalui Szakmai Vizsgaközpont a beküldőnek visszajelzést ad. A jelentkezés véglegesítését követően a vizsgaértesítés (pontos hely, idő) legalább 7 nappal a vizsgát megelőzően e-mailben megküldjük.

A Felmentési kérelem nyomtatvány letölthető a honlapunkról. Méltányossági kérelem –  amennyiben élni kíván ezzel a lehetőséggel – a jelentkező által megírva nyújtható be.

Sok sikert kívánunk a felkészüléshez!