I. A vizsga díja

A szakmai vizsgák esetében a hatályos jogszabályok rögzítik a vizsgadíjakat, képesítő vizsgák esetében a vizsgaközpont jogosult a vizsgadíj megállapítására.

1. Szakmai vizsgák díja

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet határozza meg a szakmai vizsga maximális díját és ennek az állami megtérítésének feltételeit.

 1. §A szakmai vizsga díja vizsgázónként legfeljebb a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltsége egyhavi összege huszonöt százalékának, részszakma megszerzésére irányuló szakmai vizsga esetén tizenhat százalékának és az adott szakma ágazatához kapcsolódóan a 332/A. § (2) bekezdésében, illetve az adott szakképesítéshez kapcsolódóan a 4/A. mellékletben foglalt táblázatban meghatározott – évfolyami szorzó nélkül figyelembe vett – súlyszorzó szorzata.

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 68. § (4) bekezdése értelmében, 2022. június 30-ig a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 107. § (2) bekezdése, 2022. július 1-től a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 17/A. § (3) bekezdése szerint az önköltség összege 1 200 000 forint/fő/év, (havi 100.000 Ft.).

 1. § (1) A szakmai vizsga díját az olyan vizsgázó esetében, aki a szakképzésben ingyenes részvételre jogosult az akkreditált vizsgaközpont számára a szakképzési államigazgatási szerv utólag megtéríti.
 • (2) A szakmai vizsga díjának utólagos megtérítésére az akkreditált vizsgaközpont az olyan vizsgázó után jogosult, aki a szakmai vizsgát ténylegesen megkezdte. Az utólagos megtérítést a szakképzési államigazgatási szerv az elektronikus vizsgarendszer adatai alapján a vizsgaidőszakot követő negyvenöt napon belül hivatalból teljesíti.
332/A. § *  (1) *  A szakirányú oktatásnak a szociális hozzájárulásról szóló 2018. évi LII. törvény (a továbbiakban: Szocho tv.) 17/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti arányosított önköltségének adott évfolyamra meghatározott összege a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének a szakmánként alkalmazandó súlyszorzó szorzataként számított mértéke. A szakmánként alkalmazandó súlyszorzót a (2) bekezdés szerinti szakmaszorzó és a (3) bekezdés szerinti évfolyami szorzó szorzataként kell meghatározni.
(2) A szakmaszorzó
 1. a bányászat és kohászat ágazatba tartozó szakmák esetében 2,42,
 2. az egészségügyi technika ágazatba tartozó szakmák esetében 2,85,
 3. az egészségügy ágazatba tartozó szakmák esetében 2,20,
 4. az elektronika és elektrotechnika ágazatba tartozó szakmák esetében
  1. 2,85, ha a szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szintje 5,
  2. 2,42, ha a szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szintje 4,
 5. az élelmiszeripar ágazatba tartozó szakmák esetében 2,20,
 6. az építőipar ágazatba tartozó szakmák esetében 2,42,
 7. az épületgépészet ágazatba tartozó szakmák esetében 2,42,
 8. a fa- és bútoripar ágazatba tartozó szakmák esetében 2,42,
 9. a gazdálkodás és menedzsment ágazatba tartozó szakmák esetében 2,20,
 10. a gépészet ágazatba tartozó szakmák esetében
  1. 2,85, ha a szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szintje 5,
  2. 2,42, ha a szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szintje 4,
 11. * a honvédelem ágazatba tartozó szakmák esetében 2,85,
 12. az informatika és távközlés ágazatba tartozó szakmák esetében 2,20,
 13. a kereskedelem ágazatba tartozó szakmák esetében 2,20,
 14. a környezetvédelem és vízügy ágazatba tartozó szakmák esetében
  1. 2,85, ha a szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szintje 5,
  2. 2,42, ha a szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szintje 4,
 15. a közlekedés és szállítmányozás ágazatba tartozó szakmák esetében 2,20,
 16. a kreatív ágazatba tartozó szakmák esetében 2,42,
 17. a mezőgazdaság és erdészet ágazatba tartozó szakmák esetében
  1. 2,85, ha a szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szintje 5,
  2. 2,42, ha a szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szintje 4,
 1. a. az oktatás ágazatba tartozó szakmák esetében 2,20,
 1. a rendészet és közszolgálat ágazatba tartozó szakmák esetében 2,20,
 2. a specializált gép- és járműgyártás ágazatba tartozó szakmák esetében 2,85,
 3. a sport ágazatba tartozó szakmák esetében 2,20,
 4. a szépészet ágazatba tartozó szakmák esetében 2,42,
 5. a szociális ágazatba tartozó szakmák esetében 2,20,
 6. a turizmus-vendéglátás ágazatba tartozó szakmák esetében 2,20,
 7. a vegyipar ágazatba tartozó szakmák esetében
  1. 2,85, ha a szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szintje 5,
  2. 2,42, ha a szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szintje 4.

A szakmai vizsgák javító-, illetve pótló vizsgáinak vizsgadíjai:

 • a szakképzésben ingyenes részvételre jogosult vizsgázónak az első javító, vagy pótló vizsga ingyenes,
 • a második és minden további javító vagy pótló vizsga esetében a szakmai ágazatának megfelelő teljes vizsgadíjat kell fizetnie a vizsgázónak,
 • amennyiben a vizsgázónak csak valamely vizsgatevékenységet (interaktív vagy projektfeladat) kell megismételnie, az ágazatnál meghatározott teljes vizsgadíj 70%-át kell megfizetnie.

2. Képesítő vizsgák díja

A Programkövetelményben meghatározott képesítő vizsga díjakat a Berettyóújfalui Szakmai Vizsgaközpont határozza meg. A díjak kiszámítása minden képesítő vizsgára külön történik, figyelembe véve a vizsgázók létszámát és a képesítő vizsgához szükséges anyag, eszköz és egyéb költségeket. Jelen tájékoztatóban hozzávetőleges költségeket tudunk kimutatni, melyek csak tájékoztató jellegűek.

A képesítő vizsga vizsgarészeire vonatkozó jellemzők figyelembevételével, az alábbi négy kategóriába sorolt szempontrendszer szerint határozzuk meg a hozzávetőleges díjakat:

1.      A képesítő vizsga írásbeli vizsgarészt tartalmaz igen/nem
2.      A képesítő vizsga vizsgafeladata jelentős fejlesztést igényel igen/nem
3.      A képesítő vizsga egy főre jutó anyagköltsége jelentős igen/nem
4.      A képesítő vizsga különleges helyszínt igényel igen/nem

A képesítő vizsga díja a fentiek szerint:

A szempontrendszer ,,igen” jellemzőinek száma A képesítő vizsga megközelítő díja (Ft/fő)
1 45 000
2 55 000
3 65 000
4 70 000

A megállapított vizsgadíjról a vizsgaközpont számlát küld a vizsgázónak. Speciális esetekben – például uniós pályázatok keretében megvalósuló képzések, cégek által saját munkavállalóknak finanszírozott képzések esetében – lehetséges a vizsgadíjak csoportos befizetése is, ilyen esetben a díjfizetőt tájékoztatjuk.

Amennyiben a vizsgázó a vizsgán igazolható okból nem jelent meg, a vizsgaközpontnak a befizetett vizsgadíjat visszafizeti. Amennyiben a vizsgázó igazolható ok nélkül nem jelent meg vagy a vizsgát megszakította, a vizsgadíjat nem áll módunkban visszafizetni.

A fentiekben leírtak tájékoztató jellegűek!